Auto Draft

מרצה לאמנות ולעיצוב: המכון הטכנולוגי, חולון;
סמינר הקיבוצים, תל אביב; מכללת בית ברל;
המכללה לאמנות חזותית מימד, תל אביב;
תיכון אלון, רמת השרון; האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב; המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן